konsultacja psychologiczna

W ramach konsultacji ustala się czego dotyczy problem, a następnie określa się wstępną diagnozę. Konsultacja ma wskazać właściwą formę pomocy, nie zobowiązuje do podjęcia terapii. W przypadku podjęcia decyzji o psychoterapii wspólnie z terapeutą określa się jej cele i zasady.

psychoterapia indywidualna

To dłuższy cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Rozmowy w mają charakter poufny. Jest to forma spotkania i rozmowy, prowadząca do uzyskania większej świadomości siebie. Umożliwia zrozumienie źródeł problemu, a przez to dokonanie zmian w sobie i we własnym życiu.

poradnictwo psychologiczne

To praca nad rozwiązaniem konkretnego problemu, mogącego dotyczyć rozmaitych sfer życia osobistego, rodzinnego, zawodowego - problemów z komunikacją, brakiem asertywności, problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

poradnictwo rodzinne

Obejmuje do kilku sesji indywidualnych dla rodzica lub rodziców, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje relacje z dziećmi lub doświadczają problemów na gruncie wychowania i chcą je efektywnie rozwiązać.

szkoła dla rodziców

Program składający się z 10 cotygodniowych spotkań w małej grupie (8 -12 osób). Skierowany jest do wszystkich rodziców, którzy nie zawsze wiedzą co robić, żeby w domu panował spokój i zrozumienie i jednocześnie pragną nawiązać  z własnymi dziećmi relację opartą na szacunku i bliskości.

Prowadząca jest rekomendowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorką programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

warsztaty i szkolenia

Spotkania w grupie osób zainteresowanych określonym tematem, ich celem jest nabycie lub rozwinięcie umiejętności w danym obszarze np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem itp.

Oferta szkoleniowa jest też kierowana do szkół, firm, organizacji pozarządowych, które chcą umożliwić pracownikom nabycie niezbędnych umiejętności wspierających rozwój osobisty oraz funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Realizowane szkolenia dotyczą m.in.:

  • umiejętności interpersonalnych,

  • skutecznej komunikacji i asertywności,

  • metod rozwiązywania konfliktów,

  • sztuki prowadzenia negocjacji,

  • twórczego rozwiązywania problemów,

  • sposobów radzenia sobie ze stresem.