O mnie

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym i trenerem umiejętności psychospołecznych.  Kwalifikacje zawodowe zdobywałam szkoląc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyłam tam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam również kurs Szkoły Trenerów I oraz II Stopnia.

W mojej pracy zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz poradnictwem rodzinnym. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla studentów i osób dorosłych, a także grupy treningowe z zakresu rozwoju osobistego, aktywizacji i motywacji, kompetencji społecznych. Mam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz długotrwale bezrobotnymi, jak również  z rodzicami pragnącymi rozwijać umiejętności wychowawcze i wzmacniać więzi ze swoimi dziećmi.